Driftsmeldinger

Status om kjente feil og planlagt vedlikehold opplyses her.

 

Driftsforstyrrelser

  • Ingen kjente feil i nettet.

Planlagt arbeid

  • 22.04.2021 - RiksTV

  • Det planlegges en oppgradering hos RiksTV torsdag (22.04) mellom kl. 01.00-06.00.

  • Oppgraderingen fører til at live-kanaler blir utilgjengelige i kortere perioder i dette tidsrom.

  • Dette gjelder alle kunder av RiksTV (Smartboks, Apple TV, Android mm).

  • RiksTV vil også sende kundevarsel via SMS til alle felles kunder rundt ovennevnte.