Områder

Skiptvet Digital har planer for utbygging i nevnte områder nedenfor. Utbygnings-fremdriften avhenger av videre finansiering til selskapet og det tas derfor forbehold om tidslinjen.

Skiptvet

Vidnesveien


Første del av traseen er allerede ferdigstilt, og ut 2019 så består arbeidet i å klargjøre fiberkabel fra Herredshuset frem til Stafseng. Traseen frem til Glenneveien forventes ferdigstilt våren 2020.
Holstadåsen


Det ble oppnådd 80% tilslutning i Holstadåsen desember 2020, og feltet bli bygd ut i løpet av våren 2020.
Lund


Traseen fra Fjellshagen frem til Lundskrysset planlegges etablert i løpet av 2020.
Sundåsveien og norde del av Askimveien (nord for Stokkebekveien frem til Libru)


Sundåsveien og Askimveien (nord for Stokkebekveien frem til Libru) planlegges utbygd i 2020. Dette er en prioritert strekning pga. redundans til Meieribyen.
Solhaug til Ringstad


Planlagt i 2020.
Ringstad til Haugskrysset


Planlagt i 2020/2021.

Spydeberg

Lysernveien

Hesleveien


Våler

Mørkveien


Fra Mørk i Spydeberg frem til Tveterkroken.