Vilkår og priser

Oversikt over våre produkter, vilkår og priser.

Privatkunder - Vilkår Privat

250/250 Mbit

Månedspris: kr 550,00 (faktureres forskuddsvis)

500/500 Mbit

Månedspris: kr 670,00 (faktureres forskuddsvis)

750/750 Mbit

Månedspris: kr 790,00 (faktureres forskuddsvis)

1000/1000 Mbit

Månedspris: kr 910,00 (faktureres forskuddsvis)

Etablering

Avhengig av aktuelt område.

Bedriftkunder m/SLA - Vilkår Bedrift

Ta kontakt hvis din bedrift ønsker en bedriftsavtale med utvidet SLA avtale

Annet

Purregebyr faktura

kr 70,00

Fast IP adresse

Månedspris: kr 100,00, Etablering: kr 0,00

WiFi Mesh - Nokia Beacon One

1200,00 NOK

Timepris oppdrag

Etter avtale

Fiberbrudd

Ta kontakt med en av våre partnere

Ekstra TV-/datapunkt

Ta kontakt med en av våre partnere