top of page

Del 1

  • Forberedelser og graving for tilførsel via Kulaveien ble startet som planlagt. Dessverre oppsto en uavklart situasjon utenfor vårt ansvarsområde, men som påvirket fremdriften direkte. Vi flyttet derfor anleggsarbeidet videre til del 2 og utførte gravearbeidene der parallelt med forsøk på å bidra til løsning på del 1.

Del 2

  • Nærmer seg nå ferdig gravd, og vi forbereder alternativ tilførsel siden opprinnelig tiltenkte tilførsel via del 1 ser ut til å bli noe forsinket.

Del 3

  • Entreprenør har startet anleggsarbeidene. 

Del 4

  • Oppstart i dette området, dersom det fortsatt er uavklart i del 1.

Del 5

  • Det er stort sett fjellgrunn og det er derfor nødvendig å leie plass i stolper av Elvia. Det ble søkt om tillatelse til dette straks fremgangsmåte ble avklart, men vi har foreløpig ikke mottatt tillatelsen.

Resterende

  • Grindøya: Straks vi mottar tillatelse til å benytte og leie stolper i del 5, vil vi også starte forberedelser for eventuelt å strekke/legge over til Grindøya. Dette området avhenger fortsatt av noe økning i antall tilkoblinger og abonnement.

  • Østre og sør-østre del av Hemnestangen blir planlagt straks del 3 og 4 er ferdig gravd, forutsatt at del 1 også er avklart og arbeidene der har kunnet starte.

bottom of page