top of page

Nettnøytralitet

Oversikt over Skiptvet Digitals oversikt over trafikkstyringtiltak osv.

 

Alle norske tilbydere av fast internettilknytning skal ha offentlig tilgjengelig informasjon om trafikkstyringtiltak, forventet og faktisk hastighet, samt hvordan eventuelle klager vedrørende nettnøytralitet behandles. På denne siden kan du lese mer om våre trafikkstyringtiltak, hastigheter på ulike abonnementer (minimum/maksimum/normalt tilgjengelig), samt hvordan man som kunde kan benytte seg av klagemuligheten.

Trafikkstyring
Skiptvet Digital bruker trafikkstyring som verktøy for å sikre god kvalitet på tjenestene. Dette gjelder håndtering av trafikk i normale perioder så vel som i perioder med unormal stor belastning på nettet.

I fastnettet prioriteres internettrafikk etter tilgjengelig kapasitet og i henhold til hva som anses som akseptabel forsinkelse eller forstyrrelse for den aktuelle tjenesten. Bredbåndstelefoni (IP-telefoni) og IP-TV (lineære kanaler) prioriteres i nettet.

Tilgang til enkelte nettsteder kan blokkeres dersom vi får pålegg om dette fra offentlig myndigheter.

Ruting av datatrafikk til utlandet
Skiptvet Digital tilbyr en del tjenester der formidling og produksjon av nasjonal trafikk foregår i utlandet.

Hastigheter
Minimum, maksimum og snitt målt hastighet ved de ulike abonnementene.


Abonnement    Min. ned    Maks. ned    Normalt tilgjengelig hastighet ned    Min. opp    Maks. opp    Normalt tilgjengelig hastighet opp
100/100    600    600    600    600    600    600
XXX/XXX    500    500    500    500    500    500

bottom of page