top of page

Nyheter og informasjon

(sist oppdatert 20.04.23)

Hva betyr oppkjøpet for meg?

Hvis jeg har spørsmål, hvem skal jeg kontakte?

Hva kommer til å skje med Skiptvet Digital?

Hvor lenge har jeg nett fra Skiptvet Digital?

Hva skjer om jeg ikke ønsker å gå over til Viken Fiber?

Vil jeg ha samme pris på mine produkter som jeg har i dag dersom jeg går over til Viken Fiber?

Hvorfor skal jeg velge Altibox og Viken Fiber?

Hvilket utstyr må jeg ha hos Viken Fiber?

​Hvilke hastigheter og produkter kan jeg få hos Viken Fiber?


Vi vil informere om at Viken Fiber AS har blitt ny eier av Skiptvet Digital AS.


For deg som kunde vil ikke dette medføre noen endringer inntil videre. Din eksisterende bredbåndsleveranse vil fortsette som før, og alle henvendelser skal fortsatt rettes til oss i Skiptvet Digital.


Viken Fiber er et av Norges største fiberselskap og leverer anerkjente Altibox-tjenester. Viken Fiber har sterk lokal tilstedeværelse over store deler av Østlandet. Du kan lese mer om selskapet på www.vikenfiber.no Du vil på sikt få tilbud om Altibox-tjenester, og dette vil du få mer informasjon om i god tid før det blir aktuelt.
Vennlig hilsen

Skiptvet DigitalFiberselskapet Skiptvet Digital AS med over 1.500 bredbåndskunder blir en del av Norges største rendyrkede fiberselskap.På bildet: Anne-Grethe Larsen, ordfører Skiptvet kommune og Anne Berit Rørlien, administrerende direktør Viken Fiber


­ — Skiptvet Digital har gjort en solid jobb med å bygge ut fiberbredbånd i Skiptvet og flere omkringliggende kommuner. Vi er imponert over hva de har fått til, hvor de har vært spesielt gode på å tilby fiberbredbånd gjennom sin grendelagsmodell. Vi ser frem til å kunne videreføre det gode arbeidet Skiptvet Digital har gjort, sier administrerende direktør Anne Berit Rørlien i Viken Fiber.


Viken Fiber AS har i oktober 2022 kjøpt 100 prosent av aksjene i Skiptvet Digital AS. Transaksjonen innebærer at Skiptvet Digital AS blir en del av det landsomfattende Altibox-partnerskapet som tilbyr Altibox-tjenester til private husholdninger og bedrifter i hele Norge. Alle ansatte i Skiptvet Digital vil fortsette i stillingene sine, og med sin lokale kjennskap blir de viktige nøkkelpersoner i videre vekst og utvikling av infrastrukturen.


— Vi er svært glade for at selskapet overtas av en solid aktør som vil videreføre vår satsning i Skiptvet Digital sitt markedsområde, sier Anne-Grethe Larsen, ordfører i Skiptvet kommune. For kommunen har det vært viktig å bidra til at alle innbyggerne våre får tilgang til fremtidsrettet digital infrastruktur. Kommunen startet utbygging av fiber i egen regi etter manglende initiativ fra kommersielle aktører med mål om å sørge for fiber til alle husstander, hytteeiere og næringsdrivende. Utbyggingen ble fra 2018 organisert i det heleide datterselskapet Skiptvet Digital AS som i hovedsak har oppnådd målsetningene for egen kommune, samt utbygd viktig fibernett i regionen.


— Kundene av Skiptvet Digital vil i den nærmeste tiden ikke oppleve noen endringer i dagens tjenester. På sikt skal de få tilbud om de anerkjente tv- og bredbåndstjenestene fra Altibox, og det skal vi selvfølgelig informere godt om direkte til kundene når den tid kommer, avslutter Anne Berit Rørlien.


Kontaktpersoner:

Anne Berit Rørlien, administrerende direktør Viken Fiber, tlf. 900 10 061

Anne-Grethe Larsen, ordfører Skiptvet kommune, tlf. 995 60 630


Om Viken Fiber:

Viken Fiber er Norges største rendyrkede fiberselskap, og hadde 225 000 kunder ved utgangen av 2021. Selskapet bygger og drifter egen fiberinfrastruktur i over 50 kommuner på Østlandet, og leverer bredbånd- og underholdningstjenester fra Altibox. I 2021 omsatte Viken Fiber for 2,0 milliarder kroner. Viken Fiber har ambisiøse vekstplaner og langsiktige eiere med sterk tro på fiberinvesteringer. Våre eiere er Lyse Fiberinvest 65% (heleid av Lyse AS), Glitre Energi AS 26,5%, Lier Everk Holding AS 4,5% og Hadeland Energi AS 3,9%.


Om Skiptvet Digital:

Skiptvet Digital har siden 2018 bygget et betydelig fibernett i kommunene Skiptvet, Spydeberg, Eidsberg, Rakkestad, Hærland, Marker og Enebakk. Selskapet har cirka 1500 bredbåndskunder og var eid 100% av Skiptvet kommune før salget til Viken Fiber AS.

bottom of page