top of page

Spørsmål og svar

 • Sundåsveien og norde del av Askimveien (nord for Stokkebekveien frem til Libru)
  Sundåsveien og Askimveien (nord for Stokkebekveien frem til Libru) planlegges utbygd i 2020. Dette er en prioritert strekning pga. redundans til Meieribyen.
 • Ringstad til Haugskrysset
  Planlagt i 2020/2021.
 • Solhaug til Ringstad
  Planlagt i 2020.
 • Lund
  Traseen fra Fjellshagen frem til Lundskrysset planlegges etablert i løpet av 2020.
 • Vidnesveien
  Første del av traseen er allerede ferdigstilt, og ut 2019 så består arbeidet i å klargjøre fiberkabel fra Herredshuset frem til Stafseng. Traseen frem til Glenneveien forventes ferdigstilt våren 2020.
 • Holstadåsen
  Det ble oppnådd 80% tilslutning i Holstadåsen desember 2020, og feltet bli bygd ut i løpet av våren 2020.
 • Hesleveien
  Enter your answer here
 • Lysernveien
 • Mørkveien
  Fra Mørk i Spydeberg frem til Tveterkroken.
bottom of page